Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

ÅTERVINN OCH SORTERA

(OBS Sidan är inte klar ännu)

Hushållssopor

Brännbart hushållsavfall är allt avfall som inte går att materiaöåtervinna och som normalt går att förbränna.

Exempel på brännbart hushållsavfall:
blöjor,
saker av gummi, trä och textil som inte kan återanvändas,
kaffefilter,
köks- och matavfall,
kladdigt papper och hushållspapper,
rester av frukt, grönsaker och mindre trädgårdsavfall

Förpackningar av metall

Till metallförpackningar hör endast förpackningar av plåt och alumininum.

Exempel på förpackningar av metall:
konservburkar,
lock av metall,
kaviartuber,
 

Matavfall

Till matavfall räknas rester av mat från hushållen. Det kan komma både från växt- och djurriket. Lite förenklat kan man säga att det är avfall som kan brytas ned biologiskt genom rötning eller kompostering.

Förpackningar av plast

Trädgårdsavfall

Elavfall

Grovavfall och Återbruk

Förpackningar av papper

Farligt avfall

Förpackningar av glas

Vattnets kretslopp

Pappersförpackningar och Tidningar