Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Fjärrvärme

Allmän Info

Götene Vatten & Värme AB säljer och levererar fjärrvärme till villa- och företagskunder i Götene och Hällekis tätorter.

Energiinfo

Här kan du läsa mer om hur man på ett lätt sätt kan följa sin fjärrvärmeförbrukning, energiinfo

Götene tätort

I Götene finns ett utbyggt fjärrvärmenät i stora delar av tätorten. De stora centrala fastigheterna och många industrier är anslutna och de senaste åren har även ca 400 villafastigheter anslutits. Drygt 650 kunder är anslutna inom Götene tätort. Kulvertlängden i Götene är ca 30 kilometer. Fjärrvärmenätet i Götene är utbyggt i de centrala delarna och nu är utbyggnaden för närvarande avslutad i de närliggande villaområdena.

Produktionsanläggningar

I Götene produceras energin på Västerbyverekt i Götene. I Hällekis framställs energin i egen panncentral vid Hällesäter.

Hällekis tätort

I Hällekis tätort finns ett mindre fjärrvärmesystem. Kulvertlängden i Hällekis är 3 kilometer. Ett 35-tal kunder är anslutna till fjärrvärmenätet i Hällekis. Värmen produceras i dag från två pelletspannor på vardera 400 kW. Dessutom finns två oljepannor, en på 750 kW och en på 1200 kW. De två oljepannorna används för att klara toppbelastningen under vinterhalvåret.

Hur fungerar fjärrvärme?

Här kan du se en film om hur fjärrvärme fungerar.