Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Taxor

I beloppen nedan ingår både grundavgift och rörlig avgift.

Grundavgiften 2017, för hämtning hushållsavfall boende året runt, uppgår till 510 kr/kärl och år.  OBS! Hushåll med hämtning var 4:e vecka samt godkänd komposteringsbehållare, erhåller en rabatt med halv fast avgift med värde 255 kr/år. De som har 80-liters kärl fram till 2017-02-01,då de byts ut, har också kvar sin rabatt med halv fast avgift med värde 255 kr/år hela 2017.

Grundavgiften avseende fritidsbostad (perioden 15/5-15/9), med hämtning varannan vecka är 170 kr för 2017 (170 kr 2016).

Byte av kärl

Om du vill byta kärl till en annan storlek kan du kontakta vår entreprenör Infinitum, tfn: 0504-79 13 00.

Ytterligare information

Mer information och fullständig renhållningstaxa kan Ni få genom att kontakta vår kundservice på telefon 0511-38 64 80 eller genom att klicka på länken nedan. Ni är naturligtvis också välkomna till vårt kontor på Järnvägsgatan 29 (Götene Elförenings lokaler).

Renhållningstaxa 2017 (PDF)

Ny Taxa Industriavfall 1 juni 2017 (PDF)

PERMANENTBOENDE

2017 års taxa (inkl moms)

Abonnemang (kärlstorlek) Årskostnad
(kr)
Notering
80 L, hämtning varannan vecka 1 375 Går ej att nyteckna
80 L, hämtning var 4:e vecka 687 Går ej att nyteckna
80 L, hämtning var 12:e vecka 388 Går ej att nyteckna
 
140 L, hämtning varannan vecka 2 023  
140 L, hämtning var 4:e vecka 1 266 Kompost krävs
 
240 L, hämtning varje vecka 5 697  
240 L, hämtning varannan vecka 3 104  
     
 
360 L, hämtning varje vecka 8 291  
360 L, hämtning varannan vecka 4 400  
 
660 L, hämtning varje vecka 14 775  
660 L, hämtning varannan vecka 7 643  

 

FRITIDSBOENDE (hämtning 15 maj till 15 september)

2017 års taxa (inkl moms)

Abonnemang (kärlstorlek) Årskostnad
(kr)
Notering
80 L, hämtning varannan vecka 502 Går ej att nyteckna
80 L, hämtning var 4:e vecka 251 Går ej att nyteckna
80 L, hämtning var 12:e vecka 151 Går ej att nyteckna
140 L, hämtning varannan vecka 750 10 hämtningar
     
240 L, hämtning varje vecka 2 060 19 hämtningar
240 L, hämtning varannan vecka 1 165 10 hämtningar
360 L, hämtning varannan vecka 2 905 10 hämtningar