x
vatten fran kanna till glas
flera personer sitter runt ett bord och tittar på kartor
hund som blir tvättad
solnedgång över Vänern
kvinna som arbetar framför dator

Svenskt vatten

Information om eventuell Vattenbrist i Sverige

Vatten porlar över stenar

Svenskt Vatten uppdaterar och reviderar informationen om vattensituationen i Sverige fortlöpande. Här kan du läsa om aktuell vattenbrist och aktuella bevattningsförbud.

Inför sommaren 2022 fortsätter Svenskt Vatten att använda det inrapporteringsverktyg som skapats för att ge en samlad bild av vattenläget inklusive vattenbrist. Det sker genom att Svenskt Vattens medlemmar, via webben, rapporterar in den aktuella situationen i respektive kommun. På så sätt kan Svenskt Vatten ha den samlade bilden och delge informationen till media och myndigheter. 

Vattenbrist – Svenskt Vatten

Kranvatten vs Flaskvatten

I Sverige har vi tillgång till rent vatten dygnet runt, direkt i våra kranar. Helt klart lyxigt om man jämför med andra länder. Det finns många fördelar med att välja kranvatten framför flaskvatten, inte minst priset.

Du betalar minst 250 gånger mer för flaskvatten än för kranvatten 

Ja, det stämmer. Det betyder att du kan dricka minst 250 liter kranvatten för samma pris som du köper en liter vatten på flaska för. Då ingår inte bara produktion och distribution till en kran nära dig utan också rening av avloppsvatten, hantering av dagvatten och skydd av våra vattentäkter där dricksvattnet hämtas. Trots uppenbara fördelar med vårt kranvatten säljs stora mängder flaskvatten i Sverige, 25 liter per person och år. Vilket är helt onödigt.

Du gör miljön en stor tjänst genom att välja kranvatten

Förutom sparade pengar gör du miljön en stor tjänst. Kranvatten är lokalproducerat och distribueras i ledningar (vilket är väldigt energisnålt) medan flaskvatten både ska produceras och transporteras, vilket bidrar till stora miljöutsläpp. Flaskvatten kräver en förpackning, normalt i form av miljöbelastande plast, och måste transporteras med antingen båt, bil, flyg eller tåg. En liter flaskvatten ger upphov till mer än tusen gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten.

Du får ett livsmedel med hög kvalitet

Kranvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vår personal arbetar dag och natt för att säkerställa en hög kvalitet på vattnet som uppfyller Livsmedelsverkets alla krav. Undersökningar visar att flaskvatten kan ha en dålig mikrobiologisk kvalitet, det vill säga innehålla för mycket bakterier. Det händer att även kranvatten tillfälligt innehåller för höga halter av bakterier. Men i de fallen blir du då informerad om det så att du som konsument inte ska behöva dricka vattnet och problemet åtgärdas.

Vattnet du dricker är färskt

Du kan alltid vara säker på att kranvattnet du dricker är färskt. Flaskvatten å andra sidan kan både transporteras länge och bli stående i affären under en lång tid innan du konsumerar det.

Källor: Svenskt vatten.

Världsvattendagen

Världsvattendagen instiftades av FN 1992 och sker den 22 mars varje år för att sätta fokus på vårt viktigaste livsmedel – Vattnet!

Kranvatten istället för flaskvatten

5 anledningar till att välja kranvatten:

  • Flaskvatten kostar ca 250 ggr mer än kranvatten.
  • Att producera och leverera flaskvatten släpper ut minst 300 ggr mer CO2.
  • Att producera och leverera flaskvatten drar minst 300 ggr mer energi.
  • Kranvatten är alltid färskt (hur länge har flaskan i butiken stått på lagret eller hyllan?)
  • Kranvatten levereras hem till dig dygnet runt året om

Tack för det fina betyget!

Vi vill rikta ett stort tack till er alla som tog er tid att svar på vår senaste kundundersökning. Och tack för det fina betyg ni gav oss.

Under hösten lät vi Supportföretaget TMJ Group AB genomföra en kundundersökning via telefon. Resultatet visade ett MVG i kundnöjdhet och vår rankning blev 9:e bästa energiföretaget. Det ni uppskattar mest är vår leveranssäkerhet, bemötande och tydligheten i de besked och svar ni får från oss.

Tack vare undersökningen kan vi identifiera områden vi kan utveckla och förbättra. Vår hemsida fick ett lågt betyg. Detta är något vi hörsammat sedan tidigare och en ny sida lanserades nyligen. Av undersökningen att döma vill ni även veta mer om våra pågående och kommande projekt samt vårt miljöarbete. Vi försöker att kontinuerligt dela information på vår hemsida, Facebook och Linkedin. Följ oss gärna så du inte missar något.

”Götene Vatten & Värme är trevliga, och jag har en positiv bild av dem”

”Jag tycker att personalen har ett mycket bra bemötande och är alltid tillgängliga om man behöver deras hjälp.” ”Det är bra att det alltid finns någon man kan fråga om man behöver hjälp.”

Använd vattnet smart!

Du kan vara med och bidra till en smart vattenanvändning genom att;


– Vattna inte med dricksvatten.

– Samla upp regnvatten redan under våren och vattna växter med det.

– Duscha istället för att bada i badkar.

– Låt inte vatten rinna medan du tvålar in dig eller när du borstar tänderna.

– Undvik att diska och skrubba eller skala rotfrukter under rinnande vatten.

– På sommaren kan det vara svårt att få riktigt kallt kranvatten. Spola ur vattnet som stått still i kranen. Fyll en tillbringare eller flaska med vatten och sätt in i kylen så får du ett kallt vatten.

– Det urspolade kranvattnet kan du samla upp och använda till att exempelvis vattna växter med.*Källa livsmedelsverket

Vattnets hårdhet? Vad menas med pH?

Lugn – vi reder ut begreppen

Vattenhårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vatten innehåller, främst är det kalcium och i mindre omfattning magnesiumjoner som avses. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten. Rent analogt kallas vatten med låg halt av dessa joner för mjukt vatten.

Hårt vatten är normalt inte hälsoskadligt för djur och människor, men det kan orsaka problem vid annan användning av vattnet. I vattenkokare kan till exempel hårt vatten resultera i att kalkavlagringar bildas.

Vattnets hårdhet påverkar också hur mycket tvättmedel du behöver använda.

Vad menas med pH?

Du har säkert hört ordet pH-värde när det talas om vatten. Det är ett mått på hur surt eller basiskt något är. Lösningar med låga pH-värden är sura, och de med höga kallas basiska. Lösningar som har pH 7 (vid 25 °C) kallas neutrala. Vi mäter regelbundet vattnets pH-värde i det vatten vi levererar till dig. Såväl för högt, som för lågt pH-värde kan ge negativa konsekvenser för både dig och ditt hus.

5 tips att påverka din energi- och vattenanvändning

– Sänk inomhustemperaturen med 1° C och minska energianvändningen med cirka 5 %

– Ställ inga möbler framför elementen – låt luften flöda fritt

– Duscha istället för att bada

– Byt till snålspolande kran och duschmunstycke

– Vänta inte med att åtgärda läckande kranar. En droppande kran kan innebära att 31 000 liter/år eller 85 liter om dagen rinner ut i onödan.

solnedgång över Vänern

Vattnets hårdhet?

Vi reder ut begreppen kring betydelsen av vattnets hårdhet.

Läs mer
kvinna som arbetar framför dator

5 smarta tips

Som påverkar din energi- och vattenanvändning.

Läs mer
hund som blir tvättad

Använd vattnet smart!

Så kan du vara med och bidra till en smart vattenanvändning.

Läs mer
emblem om kundnöjdhet 2021 på poster

Tack!

För det fina betyget i vår senaste kundundersökning.

Läs mer
kvinna som arbetar framför dator

5 smarta tips

Som påverkar din energi- och vattenanvändning

Läs mer
solnedgång över Vänern

Vattnets hårdhet?

Vi reder ut begreppen kring betydelsen av vattnets hårdhet.

Läs mer
emblem om kundnöjdhet 2021 på poster

TACK!

För det fina betyget i vår senaste kundundersökning.

Läs mer
hund som blir tvättad

Använd vattnet smart!

Så kan du vara med och bidra till en smart vattenanvändning.

Läs mer
kvinna som arbetar framför dator

5 smarta tips

Som påverkar din energi- och vattenanvändning.

Läs mer
emblem om kundnöjdhet 2021 på poster

TACK!

För det fina betyget i vår senaste kundundersökning.

Läs mer
hund som blir tvättad

Använd vattnet smart!

Så kan du vara med och bidra till en smart vattenanvändning.

Läs mer
solnedgång över Vänern

Vattnets hårdhet?

Vi reder ut begreppen kring betydelsen av vattnets hårdhet.

Läs mer