x
Tre män arbetar på gata

Fjärrvärme Götene och Hällekis

Fliseldat på Västerbyverket i Götene

I Götene levererar vi värme till drygt 600 kunder med hjälp av ett ca 30 kilometer långt ledningsnät. Värmen produceras i Västerbyverket som även producerar ånga till Arla och Semper som används i deras processer.

Värmeverket består av en flispanna och två oljepannor. Flisen vi eldar är en blandning av stamvedsflis, grenar och toppar. Innan röken leds ut i skorstenen återvinns energi ur den varma rökgasen i en rökgaskondensor. Med den återvunna energin förvärms det kalla returvattnet från fjärrvärmenätet innan det värms upp helt igen av pannan.

Bild som visar Västerbyverken inuti

Spillvärme i Hällekis

I Hällekis levererar vi värme till ett 40-tal kunder via ett 2,5 km långt ledningsnät. Värmen kommer i huvudsak från Svenska Foder, där deras spillvärme efter produktionen leds ut i fjärrvärmenätet. Vi har också en anläggning med två pelletspannor och två oljepannor som reserv, när vi inte kan få spillvärme från fabriken.

Bild på hus som handlar om spillvärme
Två personer i arbetskläder talar med kvinna i trädgård

Fjärrvärmens klimatpåverkan

Intresserad av att veta mer om bränslemix och fjärrvärmens miljöpåverkan?

Läs mer
kvinna ler framfor dator i kontor

Priser och Villkor Fjärrvärme

Allt du behöver veta om våra priser och villkor för fjärrvärme i Götene och Hällekis

Läs mer
man lyser ficklampa i skåp

Så här fungerar fjärrvärmen

Att låta sin fastighet värmas av fjärrvärme är bekvämt och bekymmersfritt.

Läs mer