x
kvinna och man skakar hand på trappa

REKO – Med kunden i fokus

Götene Vatten & Värme är en Reko fjärrvärmeleverantör. Det betyder att bolaget lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. För dig som kund innebär det en ökad trygghet.

Kvalitetssäkringssystemet REKO fjärrvärme har utvecklats av Svensk Fjärrvärme utifrån kundernas krav och förväntningar. För att bli ett REKO fjärrvärmeföretag krävs bland annat särredovisning, verksamhetsgenomlysning och årliga informationsmöten samt att företaget i alla lägen följer kraven och intentionerna med REKO. Rent konkret innebär det tydligare och mer lättillgänglig information om exempelvis verksamheten och prisförändringar, en öppnare dialog och mer för kunderna att säga till om. 

Syftet är att utveckla en god relation mellan kund och leverantör, att stärka och trygga kundernas ställning samt att förhindra att fjärrvärmeföretag missbrukar sin dominerande ställning.

Till Kvalitetsnämnden kan man som kund vända sig om man anser att ett fjärrvärmeföretag inte lever upp till de kriterier som kännetecknar en REKO leverantör. Kvalitetsnämnden granskar även alla ansökningar som kommer in för att avgöra om företaget verkligen håller måttet.

reko fjallvarme logo
rund cirkel med blått och grönt i

Energiföretagen Sverige

Få mer information om Reko fjärrvärme hos Energiföretagen Sverige.

Läs mer
Två personer i arbetskläder talar med kvinna i trädgård

FJÄRRVÄRMENS KLIMATPÅVERKAN

Intresserad av att veta mer om bränslemix och fjärrvärmens miljöpåverkan?

Läs mer
kvinna ler framfor dator i kontor

PRISER OCH VILLKOR

Allt du behöver veta om våra priser och villkor för fjärrvärme i Götene.

Läs mer