x
kvinna ler framfor dator i kontor

Priser och villkor

Fjärrvärmetaxan består av tre delar; Energiavgift, effektavgift och fast abonnemangsavgift. Nedan ser du fjärrvärmepriset för 2022. Samtliga priser är inklusive moms.

Pris fjärrvärme 2022

Energiavgift65,5 öre/kWh
Effektavgift280 kr/kW
Fast avgift2 125 kr

* Samtliga priser är inklusive moms

Prisförklaring

Fast avgift

En fast årsavgift som beslutas av Götene Vatten och Värme AB en gång om året. Betalas med lika delar varje månad.

Energiavgift

Rörlig avgift som beslutas av Götene Vatten & Värme AB en gång varje år. Avser den energi du använder. Kostnaden specificeras öre/kWh på fakturan.

Effektavgift

Grundar sig på fastighetens abonnerade effekt (maximala behov av värme). Storleken på den abonnerade effekten justeras varje år och baseras på de senaste två årens energiförbrukning. Kostnaden specificeras kr/kW på fakturan.

Förfrågan om att bli kund

Värmebehovsblankett

För att vi skall kunna ge er en korrekt kostnadskalkyl för anslutningsavgift samt ge korrekt information för er fastighet kring kostnaden för Fjärrvärmepriser så behöver vi få in uppgifter från er. Använd nedan Värmebehovsblankett, fyll i den antingen på egen hand eller att ni kontaktar oss så vi kan hjälpas åt.

Ladda ner din Värmebehovsblankett här

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor Näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor Konsument

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmeförordningen

Prisändringar under 2023

Vi har skickat ut informationsbrev för att informera fjärrvärmekunderna om en förändrad prislista på fjärrvärmen. Under de senaste två åren har våra förutsättningar för att leverera fjärrvärme påverkats av en pandemi, ett krig i Europa och i kölvattnet av detta även en energikris. Detta har drivit upp kostnader för både bränsle och transporter men även medfört ökade investeringskostnader till följd av ökade materialpriser. Ökade priser driver i sin tur upp inflationen vilket föranleder oss att från den 1 jan 2023 höja våra priser.

Nedan tabell visar den procentuella förändringen beroende på den förbrukning fastigheten har.

Den abonnerade effekten grundar sig på fastighetens maximala behov. Den abonnerade effekten justeras varje år och baseras på de senaste två årens energiförbrukning. Energiförbrukningen normalårskorrigeras och divideras sedan med ett kategorital.

Effektavgift=     Normalårskorrigerad årsenergianvändning    
kategorital

 

Indelning i kundkategorierna sker efter SCB-kod.
Kategori SVB-kod Kategorital Varm-
vattenandel
Småhus 210 1 900 30 %
Flerbostadshus 220 2 200 30 %
Lokaler 500 1 900 10 %

Prisexempel
Tabell 1. Kundkategori småhus
Årsförbrukning (kWh) Total kostnad per år Vara under året fast del Varav under året rörlig del
15 000 kWh 14 190 kr 4 365 kr 9 825 kr
20 000 kWh 18 305 kr 5 205 kr 13 100 kr
30 000 kWh 26 255 kr 6 605 kr 19 650 kr
40 000 kWh 34 205 kr 8 005 kr 26 200 kr

 

* Samtliga priser är inklusive moms

grupp med manniskor sitter vid bord och pekar pa kartor

Anslut till fjärrvärme?

Hör av dig till oss så berättar vi mer och återkommer med en offert.

Läs mer
man lyser ficklampa i skåp

Så Här fungerar fjärrvärmen

Att låta sin fastighet värmas av fjärrvärme är bekvämt och bekymmersfritt.

Läs mer
Två personer jobbar på gata och ler mot kameran

Fjärrvärme Götene och Hällekis

Så här producerar vi din fjärrvärme i Götene & Hällekis

Läs mer