x
man lyser ficklampa i skåp

Så här fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Istället för att varje fastighet har en egen värmekälla får den som har fjärrvärme värme från en stor gemensam anläggning. Att låta sin fastighet värmas av fjärrvärme är bekvämt, bekymmersfritt och resurseffektivt. Hos oss nyttjar vi energin i rester från skogsindustrin samt spillvärme från industrin – sådant som annars skulle gått till spillo.

Lilla filmen om fjärrvärme
– så funkar det

Fjärrvärme bygger på ett slutet system, precis som ett kretslopp. Enkelt förklarat värms vatten upp i värmeverket och leds sedan ut i ledningar till fastigheter som värms upp. Sedan leds det kalla vattnet tillbaks till värmeverket för att värmas upp på nytt.

Allt du behöver i din fastighet är en fjärrvärmecentral som överför värmen i det inkommande vattnet, till husets eget värmesystem, som i sin tur värmer elementen eller vattnet i duschen. 

Bild på hus och ledningar för fjärrvärme

Vanliga frågor om fjärrvärme

Hur mäts fjärrvärmeförbrukningen?

Fjärrvärmemätaren består av tre enheter: Temperaturgivare, flödesmätare och ett integreringsverk. Temperatur och flöde mäts kontinuerligt och dessa värden integreras sedan till energimängden. Det är sedan denna som Götene Vatten och Värme använder för debitering.

Fjärrvärmemätare display mätarställlning
Hur mycket energi sparar jag på att sänka temperaturen med 1°C?

Det beror på en rad olika faktorer, men generellt för en villa gäller att sänks tempreturen från 20°C till 19°C under 1 dygn minskar energiförbrukningen med cirka 5 %.

Grönt vatten, vad är det?

För att upptäcka läckage färgar vi fjärrvärmevattnet med ämnet pyranin som är grönt. Detta ämne är ofarligt men färgar vattnet grönt för att det ska bli lättare att upptäcka läckage. Vid grönt vatten är det troligtvis fastighetens värmeväxlare som läcker.

Var går ansvarsgränsen för fjärrvärmen?

Om du upptäcker att vattnet är grönt kontakta Götene Vatten & Värme på tel. 0511-38 64 83. Bor du i lägenhet kontaktar du i första hand din hyresvärd/fastighetsägaren.

Götene Vatten & Värme ansvarar för ledningarna fram till avstängningsventilerna. Fastighetsägaren ansvarar för ledningarna inne i huset samt värmeväxlaren.

grupp med manniskor sitter vid bord och pekar pa kartor

KONTAKTA Götene vatten & värme

Frågor och funderingar? Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer
kvinna ler framfor dator i kontor

Priser och villkor fjärrvärme

All du behöver veta om våra priser och villkor för fjärrvärme i Götene och Hällekis.

Läs mer
Två personer i arbetskläder talar med kvinna i trädgård

Fjärrvärmens klimatpåverkan

Intresserad av att veta mer om bränslemix och fjärrvärmens miljöpåverkan?

Läs mer