x
vatten fran kanna till glas

Kranvatten vs Flaskvatten

I Sverige har vi tillgång till rent vatten dygnet runt, direkt i våra kranar. Helt klart lyxigt om man jämför med andra länder. Det finns många fördelar med att välja kranvatten framför flaskvatten, inte minst priset.

Du betalar minst 250 gånger mer för flaskvatten än för kranvatten 

Ja, det stämmer. Det betyder att du kan dricka minst 250 liter kranvatten för samma pris som du köper en liter vatten på flaska för. Då ingår inte bara produktion och distribution till en kran nära dig utan också rening av avloppsvatten, hantering av dagvatten och skydd av våra vattentäkter där dricksvattnet hämtas. Trots uppenbara fördelar med vårt kranvatten säljs stora mängder flaskvatten i Sverige, 25 liter per person och år. Vilket är helt onödigt.

Du gör miljön en stor tjänst genom att välja kranvatten

Förutom sparade pengar gör du miljön en stor tjänst. Kranvatten är lokalproducerat och distribueras i ledningar (vilket är väldigt energisnålt) medan flaskvatten både ska produceras och transporteras, vilket bidrar till stora miljöutsläpp. Flaskvatten kräver en förpackning, normalt i form av miljöbelastande plast, och måste transporteras med antingen båt, bil, flyg eller tåg. En liter flaskvatten ger upphov till mer än tusen gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten.

Du får ett livsmedel med hög kvalitet

Kranvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vår personal arbetar dag och natt för att säkerställa en hög kvalitet på vattnet som uppfyller Livsmedelsverkets alla krav. Undersökningar visar att flaskvatten kan ha en dålig mikrobiologisk kvalitet, det vill säga innehålla för mycket bakterier. Det händer att även kranvatten tillfälligt innehåller för höga halter av bakterier. Men i de fallen blir du då informerad om det så att du som konsument inte ska behöva dricka vattnet och problemet åtgärdas.

Vattnet du dricker är färskt

Du kan alltid vara säker på att kranvattnet du dricker är färskt. Flaskvatten å andra sidan kan både transporteras länge och bli stående i affären under en lång tid innan du konsumerar det.

Källor: Svenskt vatten.