x
man pekar mot tv med statistik och en grupp med människor tittar på

Företagsinformation

Götene Vatten & Värme – Pålitligt, Omtänksamt & Nära

Götene Vatten och Värme bedriver fjärrvärmeverksamhet i Götene och Hällekis samt ansvarar för vatten & avlopp i Götene kommun.

Företaget har ca 30 medarbetare och omsätter ca 110 miljoner kr om året. All verksamhet i Götene Vatten & Värme AB är finansierad via avgifter på de produkter och tjänster som bolaget säljer, d.v.s. inga skatteintäkter går till bolagets verksamhet.

Styrelsen i företaget har 7 ordinarie ledamöter, 3 suppleanter samt 2 arbetstagarrepresentanter. Styrelseledamot utses av kommunfullmäktige och sitter normalt i 4 år.

Styrelsen fattar själv beslut om fjärrvärmetaxan och lämnar förslag till kommunfullmäktige om förändringar i VA-taxan. 

Stora ångledningar på fjärrvärmeverket

Historik

1983 – Stiftelsen Götene Energi bildas. En av Götene Kommun helägd stiftelse med uppdrag att leverera fjärrvärme i Götene.

1994 – Fjärrvärmeproduktionen i Hällekis övertas av stiftelsen Götene Energi.

1995 – Stiftelsen Götene Energi ombildas till aktiebolaget Kommunenergi i Götene AB (KEAB).

1998 – Fastigheten Hönsäter 5:63 (värmecentralen i Hällekis) förvärvas från Götene kommun för 1 krona.

1999 – Fjärrvärmen byggs ut i Hällekis

2001 – Vattenfall börjar leverera färdig värme till KEAB och ånga till Arla

2003 – Götene kommun överlämnar ansvaret för de två verksamheterna Vatten & avlopp samt Renhållning till KEAB.

2005 – Firmanamnet ändras till Götene Vatten & Värme AB (GVV).

2008 – Gasturbin tas i drift vid Götene Avloppsreningsverk.

2014 – Fjärrvärmeverket Västerbyverket i Götene köps loss från Vattenfall.

2014 – Den nybyggda sandfilteranläggningen vid Götene Vattenverk tas i drift.

2018 – Ny sjövattenintagsledning i Hällekis tas i drift

2022 – Renhållningen skiljs från företaget.

Snabba fakta

Antal VA- kunder 3 400 st.

Dricksvattenproduktion 2,3 milj. m3

Dricksvattenförsäljning 1,9 milj. m3

Antal fjärrvärmekunder – 640 st

Såld Energi Fjärrvärme – 35 GWh

Såld Energi ånga – 80 GWh

grupp med manniskor sitter vid bord och pekar pa kartor

Kontakta Götene Vatten & Värme

Frågor och funderingar? Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer
Två män jobbar och ler mot kameran

Vill du bli en av oss?

Vill du tillhöra ett framstående företag som jobbar med samhällsviktiga frågor?

Läs mer
Två personer i arbetskläder talar med kvinna i trädgård

GDPR

Vi vill att du ska känna dig trygg i hur i behandlar dina personuppgifter.

Läs mer