x
kvinna och man skakar hand på trappa

Tillgänglighets-redogörelse

Götene Vatten & Värme står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen på den här webbplatsen. Nedan beskrivs hur Götene Vatten & Värme AB uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera eventuella brister så att vi har en chans att åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna att inte alla delar av vår webbplats är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Götene Vatten & Värmes webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

skicka e-post till kundservice@gotenevatten.se

eller ring 0511-38 64 80

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. OBS! Visas inte meddelandet, ”Ditt meddelande om tillgänglighet har nu skickats till oss”, när man tryckt på skicka-knappen, kontakta Kundservice 0511- 38 64 80.

Hantering av personuppgifter. Götene Vatten och Värme AB (leverantören) samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med konsumenten/näringsidkaren eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar leverantören. Här finns mer information om hur vi hanterar personuppgifter.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Bakgrundsbild, i form av ett mönster av vårt företagsmärke, kan påverka kontrasten.
  • Alla pdf:er är inte tillgängliga. De flesta pdf:er går att använda i skärmläsare, men texten kan vara ostrukturerad. En del av pdf-filerna på webbplatsen, särskilt de äldre, är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. De kommer successivt att bytas ut när de ersätts av nyare dokument.
  • Felmeddelanden i formulären kan i vissa fall inte uppfattas av skärmläsare.
  • Vi använder på enskilda sidor tabeller. Tabellerna kan i vissa fall inte uppfattas av skärmläsare eller kunna tabbas igenom.

Hur vi testat webbplatsen

Dotter & Döse har gjort en oberoende granskning av gotenevatten.se genom dels manuell kontroll samt Googles automatiska testverktyg web.dev.

Senaste bedömning gjorde den 20 december 2021 och är godkänd av Johan Törner, VD.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 december 2021.

man pekar mot tv med statistik och en grupp med människor tittar på

Det här är Götene Vatten & Värme

Här finner du mer information om vårt företag.

Läs mer
Två personer i arbetskläder talar med kvinna i trädgård

GDPR

Vi vill att di ska känna dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter.

Läs mer
Två män jobbar och ler mot kameran

Vill du bli en av oss?

Vill du tillhöra ett framstående företag som jobbar med samhällsviktiga frågor?

Läs mer