x

Svenskt vatten

Information om eventuell Vattenbrist i Sverige

Vatten porlar över stenar

Svenskt Vatten uppdaterar och reviderar informationen om vattensituationen i Sverige fortlöpande. Här kan du läsa om aktuell vattenbrist och aktuella bevattningsförbud.

Inför sommaren 2022 fortsätter Svenskt Vatten att använda det inrapporteringsverktyg som skapats för att ge en samlad bild av vattenläget inklusive vattenbrist. Det sker genom att Svenskt Vattens medlemmar, via webben, rapporterar in den aktuella situationen i respektive kommun. På så sätt kan Svenskt Vatten ha den samlade bilden och delge informationen till media och myndigheter. 

Vattenbrist – Svenskt Vatten