x
tre män och grävskopa gräver i marken

Så här blir du kund

Beroende på om du bygger ditt hus inom det som kallas verksamhetsområde eller om du bygger hus/har ett befintligt hus på landsbygd, skiljer sig tillvägagångssättet något.


Nedan berättar vi hur du går tillväga för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten och avloppsnätet. Du är självklart även välkommen att ringa oss på tel. 0511-38 64 80 så berättar vi mer.

Har du köpt en fastighet som är ansluten till det kommunala vatten och avloppsnätet gör du en flyttanmälan.

Bli kund – fastighet i tätbebyggt område

Bygger du ditt hus i det vi kallar verksamhetsområde d.v.s. i tätbebyggt område ser vi till att det finns vatten och avloppsledningar fram till varje tomt. 

Gör så här för att ansluta dig till det kommunala vatten och avloppsnätet.

1. Fyll i blanketten servisanmälan och skicka den till Götene Vatten & Värme via post eller e-post. Servisanmälan kan ses som en beställning. När vi fått in din anmälan ser vi till att dra fram ledningar till din tomt och upprättar en förbindelsepunkt. Du som kund ansvarar sedan för grävning och ledningarna mellan förbindelsepunkten och fastigheten. I detta skede får du också en offert över anläggningsavgiften.

2. När huset är byggt och det är dags att koppla ihop fastighetens ledningar med huvudledningen krävs en servisbesiktning. Det innebär att någon från Götene Vatten & Värme kommer ut och kontrollerar att anslutningen mellan fastighetens ledningar och kommunens ledningar är rätt utförd. Tidsbokning för servisbesiktning behöver göras en till två veckor innan det är dags för ihop kopplingen. 

3. När servisbesiktningen är klar är det dags för fastigheten att betala anläggningsavgift. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för att bygga ut det kommunala nätet. Storleken på avgiften beslutas av kommunfullmäktige. För en villa innanför verksamhetsområdet med en tomtyta på 800m² ligger anläggningsavgiften på 150 000kr. Här ser du gällande taxa för vatten och avlopp.

4. Innan allt är klart och du kan använda våra tjänster, behöver vi komma hem till dig för att sätta upp en vattenmätare. Vattenmätaren mäter din förbrukning och utifrån detta betalar du löpande brukningsavgift. Hör av dig till oss när en mätarplats är klar, så bokar vi en tid för montering av vattenmätaren.

Bli kund – fastighet utanför tätbebyggt område

Har du ett befintligt hus eller ska bygga ett nytt hus på landet (utanför kommunalt verksamhetsområde) ansvarar du själv för vatten och avlopp. Om du bor nära kommunala VA-ledningar kan du ansöka om möjligheten att ansluta dig till kommunalt Vatten och Avlopp. Du ansvarar själv för grävning och dragningen av rör från din fastighet till vårt ledningsnät där vi ordnar en avtalspunkt där du kan ansluta dig.

1. För att se möjligheten att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp för just din fastighet är du välkommen att ringa oss på tel 0511-38 64 80. Vi diskuterar då igenom ditt behov, kanske behöver du både vatten och avlopp eller enbart det ena. I detta skede får du också en offert över anläggningsavgiften.

Är ni flera fastighetsägare inom ett område som vill ansluta er genom en gemensam ledning till vårt nät behöver ni först ordna en gemensamhetsanläggning. Lantmäteriet gör en förrättning och du och dina grannar ansvarar tillsammans för ledningen.

2. Efter vår första kontakt behöver du lämna in en servisanmälan och skicka den till Götene Vatten & Värme via post eller e-post. Servisanmälan kan ses som en beställning. När vi fått in din anmälan ser vi till att det finns en anslutningspunkt, förbindelsepunkt, vid huvudledningen. Du som kund ansvarar sedan för grävning  och ledningarna mellan förbindelsepunkten och fastigheten, dvs. från huvudledningen in till din fastighet. 

3. När det är dags att koppla ihop fastighetens ledningar med huvudledningen krävs en servisbesiktning. Det innebär att någon från Götene Vatten & Värme kommer ut och kontrollerar att anslutningen mellan fastighetens ledningar och kommunens ledningar är rätt utförd. Tidsbokning för servisbesiktning behöver göras en till två veckor innan det är dags för ihop kopplingen.

4. När servisbesiktningen är klar är det dags för fastigheten att betala anläggningsavgift. Anläggningsavgiften  ska täcka de utgifter Götene Vatten & Värme har för ordna leverans av  dricksvatten samt omhändertagande av spillvattnet.

5. Innan allt är klart och du kan använda våra tjänster, behöver vi komma hem till dig för att sätta upp en vattenmätare. Vattenmätaren mäter din förbrukning och utifrån detta betalar du löpande brukningsavgift. Hör av dig till oss när en mätarplats är klar, så bokar vi en tid för montering av vattenmätaren.

grupp med manniskor sitter vid bord och pekar pa kartor

Kontakta Götene Vatten & Värme

Frågor och funderingar? Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer
Personer kollar på ipad vid Centrumhuset i Götene

PRISER och villkor vatten & avlopp

Allt du behöver veta om våra priser och villkor för vatten och avlopp.

Läs mer
grupp med manniskor sitter vid bord och pekar pa kartor

UTBYGGNAD KOMMUNALT VA

Läs mer om Götene kommuns VA-plan.

Läs mer