x
grupp med människor sitter vid bord och pekar på kartor

Utbyggnad kommunalt VA

Götene kommun tog 2015 beslut om en VA-plan. Målet är att förbättra möjligheten att fatta väl avvägda och långsiktigt strategiska beslut rörande vatten- och avloppsförsörjningen, vilket är nödvändigt för en hållbar utveckling av kommunen.

Först på tur enligt VA-planen var området Svanvik (sydväst om Källby). 

Götene VA-plan

Bedömning av behov av förändrad VA-struktur (Bilaga 1)

Bedömning av möjlighet för anslutning till allmänt VA (Bilaga 2)

Kartbild med behov och möjlighet av förändrad VA-struktur (Bilaga 3)

Åtgärder för enskild och allmän VA-försörjning (Bilaga 4)

Kommunalt VA – Kinnekulle

En förstudie har gjorts för att finna den mest optimala VA-lösningen för Kinnekulle avseende ekonomi och teknik. En uppdatering av VA-planen pågår där hänsyn tas till förstudien.

Länsstyrelsen har lagt ett föreläggande att ordna med verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten i områdena Hökastaden, Römossen och Medelplana . För Hökastaden och Römossen ska behovet vara tillgodosett senast den 31 december 2024. I Medelplana ska behovet vara tillgodosett senast den 31 december 2026.

tre män och grävskopa gräver i marken

Vill du ansluta din fastighet?

Allt du behöver veta för att bli kund hos oss.

Läs mer
Personer kollar på ipad vid Centrumhuset i Götene

Priser Och Villkor Vatten & Avlopp

Allt du behöver veta om avläsning av din vattenmätare

Läs mer
två män i arbetskläder kliver ur bil vid kontor

Frågor och svar

Här hittar du svar på många av dina frågor

Läs mer