x
två män i arbetskläder kliver ur bil vid kontor

Frågor & Svar

Nedan har vi samlat de frågor och svar som vi tror kan vara intressant för dig som kund till oss att få mer information om.

Vi har samlat all information som kan vara bra att känna till på vår sida Så här blir du kund. Du är självklart välkommen att ringa oss på tel. 0511-38 64 80.

Dagligen produceras cirka fem miljoner liter dricksvatten till hushållen och industrierna i kommunen. Götene vattenverk försörjer Götene, Hällekis, Källby, Gössäter, Forshem, Brännebrona samt delar av landsbygden med vatten.
Sjövatten pumpas från Vänern och leds via ledningar till infiltrationsdammarna där vattnet infiltreras, metoden kallas konstgjord infiltration. Råvatten pumpas ur grundvattentäkten och leds vidare till Götene Vattenverk där det bereds till dricksvatten. Beredningen omfattar luftning, desinfektion med klor och pH-justering.
Lundsbrunn har ett eget vattenverk som försörjer Lundsbrunn samt delar av Götene. Till Lundsbrunns vattenverk pumpas naturligt grundvatten. Beredningen omfattar luftning, sandfilter (för att få bort möjliga höga halter av järn och mangan), pH-justering samt desinfektion med UV-ljus.
Årnäs vattenverk förser Årnäs och Österäng med vatten. Till Årnäs vattenverk pumpas naturligt grundvatten. Beredningen omfattar sandfilter, pH-justering och desinfektion med UV-ljus.

Götene tätort och de orter som får vatten från Götene vattenverk (Hällekis, Källby, Gössäter, Forshem och Brännebrona) har mjukt vatten med en hårdhetsgrad på 3-4 dH. Årnäs och Österäng har mycket mjukt vatten och en hårdhet på 2-2,5 dH. Lundsbrunns vatten är medelhårt med en hårdhet på c:a 7 dH. Samtliga orters dricksvatten har ett pH som ligger på c:a 8,0.
Vatten med en total hårdhet (dH) klassificeras på följande sätt:
0-2 dH – Mycket mjukt
2-5 dH – Mjukt
5-10 dH – Medelhårt
10-20 dH – Hårt
>20 dH – Mycket hårt

Efter användning leds avloppsvattnet via ledningar och pumpstationer till reningsanläggningar i Götene, Källby, Hällekis, Årnäs, Österäng och Brännebrona. Vid dessa renas varje dag cirka 6,6 miljoner liter vatten.

Kiss. Bajs. Toalettpapper. Inget mer får spolas ner i toaletten för att undvika stopp och störningar i ledningsnätet och avloppsreningsanläggningar.

Vi har tagit fram en checklista med tips om hur du som fastighetsägare kan motverka källaröversvämning, samt definierat ansvarsfördelningen för att förhindra uppkomst av källaröversvämningar.

Förebygg källaröversvämning

Förslag till koppling av dagvatten för att undvika översvämning

Nej, de nya mätarna är vattenfyllda. Ibland kan du se en liten luftbubbla under glaset, men den försvinner efter ett tag.

tre män och grävskopa gräver i marken

VILL DU BLI KUND HOS OSS?

Nyfiken på att bli kund? Här finner du allt du behöver veta för att bli kund hos oss.

Läs mer
tre män och grävskopa gräver i marken

INFORMATION OM VÅR DRIFT

Här hittar du information om driftstörningar eller planerade avbrott.

Läs mer
Två män jobbar och ler mot kameran

VILL DU BLI EN AV OSS?

Vill du tillhöra ett framstående företag som jobbar med samhällsviktiga frågor?

Läs mer