x
solnedgång över Vänern

Vattnets hårdhet? Vad menas med pH?

Lugn – vi reder ut begreppen

Vattenhårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vatten innehåller, främst är det kalcium och i mindre omfattning magnesiumjoner som avses. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten. Rent analogt kallas vatten med låg halt av dessa joner för mjukt vatten.

Hårt vatten är normalt inte hälsoskadligt för djur och människor, men det kan orsaka problem vid annan användning av vattnet. I vattenkokare kan till exempel hårt vatten resultera i att kalkavlagringar bildas.

Vattnets hårdhet påverkar också hur mycket tvättmedel du behöver använda.

Vad menas med pH?

Du har säkert hört ordet pH-värde när det talas om vatten. Det är ett mått på hur surt eller basiskt något är. Lösningar med låga pH-värden är sura, och de med höga kallas basiska. Lösningar som har pH 7 (vid 25 °C) kallas neutrala. Vi mäter regelbundet vattnets pH-värde i det vatten vi levererar till dig. Såväl för högt, som för lågt pH-värde kan ge negativa konsekvenser för både dig och ditt hus.

emblem om kundnöjdhet 2021 på poster

TACK!

För det fina betyget i vår senaste kundundersökning.

Läs mer
hund som blir tvättad

Använd vattnet smart!

Så kan du vara med och bidra till en smart vattenanvändning.

Läs mer
kvinna som arbetar framför dator

5 smarta tips

Som påverkar din energi- och vattenanvändning.

Läs mer