x

Välkommen till
Götene Vatten & Värme

Vi bedriver fjärrvärmeverksamhet i Götene och Hällekis samt ansvarar för vatten och avlopp i Götene kommun.

Aktuellt

Kallelse till årsstämma

Måndagen 20 maj kl. 9.30 hålls årsstämma i Centrumhuset, Götene. Se kallelse här: https://gotenevatten.se/nyheter/

Götene Tidning skriver om vårt dricksvatten

I mars berättade driftledare Henrik Brodén för Götene tidning om vårt arbete med att förse Götene kommun med bra dricksvatten. Det resulterade i en artikel som finns att läsa i sin helhet i Götene Tidnings arkiv: Götenes dricksvatten prisat (extern länk)

Vattenledningsbyte

Under våren-sommaren 2024 kommer vi att byta vattenledningar på en del av Linnégatan i Götene och Blåsippsvägen i Hällekis. Detta påverkar framkomligheten i trafiken i området. Läs mer under Driftinformation.

Låga nivåer av PFAS dricksvattnet

1 januari 2026 införs gränsvärden för halten PFAS som får förekomma i vårt dricksvatten. PFAS 4 är samlingsnamnet för de fyra farligaste formerna av PFAS: PFOS, PFOA, PFHxS och PFNA. Gränsvärdet för PFAS 4 kommer vara 4 ng/l. De prover som vi under 2023 har tagit i våra vattenverk visar på nivåer väl under detta:

Götene vattenverk:                    1,7 ng/l

Lundsbrunns vattenverk:        0,43 ng/l

Årnäs vattenverk:                       0 ng/l

PFAS-halten i vårt dricksvatten kan variera över året. Därför kommer vi under 2024 att öka antalet provtagningar för att lära oss mer om dessa variationer, fortsätta säkerställa att vi har det bästa möjliga dricksvattnet, och vara väl rustade när det nya gränsvärdet införs.

Ny fjärrvärmetaxa

1 januari 2024 började den nya fjärrvärmetaxan att gälla. Omvärldsläget gör att avgifterna höjdes mer än vanligt. Läs om de nya priserna här: https://gotenevatten.se/fjarrvarme/priser-och-villkor/

Mer information finns även i den artikel som Götene Tidning publicerade 22 november. Artikeln finns att läsa i sin helhet i Götene Tidnings arkiv:
Höjda fjärrvärmetaxor (extern länk)

tre män och grävskopa gräver i marken

Driftinformation

Här finner du allt om planerade avbrott gällande fjärrvärme och vatten & avlopp

Läs mer
Två män jobbar och ler mot kameran

Jobba hos oss

Varmt välkommen med din ansökan!

Läs mer
Två män pratar vid skivbord

Ska du flytta?

Här registrerar du enkelt både in- och utflytt. Gäller både Fjärrvärme och VA.

Läs mer