Företagsinformation

Götene Vatten och Värme bedriver fjärrvärmeverksamhet i Götene och Hällekis samt ansvarar för vatten och avlopp i Götene kommun.

Vårt uppdrag

Själva grunduppdraget på Götene Vatten och värme handlar om att producera och distrubera rent vatten, renat avlopp samt fjärrvärme, ånga och hetvatten till Götene kommun. Vi har ca 3500 kunder som består främst av kommuninvånare men även företag. Bolaget är 100 % ägt av Götene kommun och taxefinansieras.

”Att stå med ena foten i kommunal verksamhet och andra i bolagsform är en intressant twist: Då får man som anställd både vara med och skapa meningsfulla grundförutsättningar och ta socialt ansvar för Götene kommun, samtidigt som du har möjligheten att bedriva ditt arbete som i ett bolag”.
HR-generalist

Storlek och struktur

Företaget har ca 30 medarbetare och omsätter ca 110 miljoner kr om året. All verksamhet i Götene Vatten & Värme AB är finansierad via avgifter på de produkter och tjänster som bolaget säljer, d.v.s. inga skatteintäkter går till bolagets verksamhet.

Styrelsen i företaget har 7 ordinarie ledamöter, 3 suppleanter samt 2 arbetstagarrepresentanter. Styrelseledamot utses av kommunfullmäktige och sitter normalt i 4 år.

Styrelsen fattar själv beslut om fjärrvärmetaxan och lämnar förslag till kommunfullmäktige om förändringar i VA-taxan.

Historik

1998 – Fastigheten Hönsäter 5:63 (värmecentralen i Hällekis) förvärvas från Götene kommun för 1 krona.

1999 – Fjärrvärmen byggs ut i Hällekis

2001 – Vattenfall börjar leverera färdig värme till KEAB och ånga till Arla

2003 – Götene kommun överlämnar ansvaret för de två verksamheterna Vatten & avlopp samt Renhållning till KEAB.

2005 – Firmanamnet ändras till Götene Vatten & Värme AB (GVV).

2008 – Gasturbin tas i drift vid Götene Avloppsreningsverk.

2014 – Fjärrvärmeverket Västerbyverket i Götene köps loss från Vattenfall.

2014 – Den nybyggda sandfilteranläggningen vid Götene Vattenverk tas i drift.

2018 – Ny sjövattenintagsledning i Hällekis tas i drift

2022 – Renhållningen skiljs från företaget.

Snabba fakta

Antal VA-kunder: 3 400 stycken

Dricksvattenproduktion: 2,3 miljoner m³

Dricksvattenförsäljning: 1,9 miljoner m³

Antal fjärrvärmekunder: 640 stycken

Såld energi fjärrvärme: 35 GWh

Såld energi ånga: 80 GWh