Tips och råd

Här kommer några tips och råd till dig som är fjärrvärmekund.

Ha koll på din förbrukning

På Mina sidor kan du följa din fjärrvärmeförbrukning och även jämföra med tidigare perioder och år.

Spara energi genom att sänka värmen

Att sänka temperaturen från 20 till 19 kan minska energiförbrukningen med ca 5% i en vanlig villa.

Kontrollera om du har luft i systemet

Luft i systemet kan leda till att uppvärmningen inte fungerar optimalt. Kontrollera detta genom att känna på elementen. Är de ojämnt varma kan det finnas luftfickor i elementen som gör att värmen inte fungerar lika effektivt. Ett element ska kännas varmare upptill och svalare nertill men hålla relativt jämn temperatur horisontellt.

Lufta elementen genom att använda en speciell nyckel som är avsedd för just dina element. Den öppnar du ventilen med, håll en behållare under som fångar upp det vatten som kommer ur ventilen. Ha gärna en handduk till hands om det skulle skvätta vatten någonstans. Det kan hända att vattnet är något missfärgat, framför allt om du har äldre element. Var då rädd om tapet och eventuella gardiner. Håll ventilen öppen tills det kommer en jämn stråle med vatten och stäng därefter. Torka av ventilen och gör samma sak på nästa element. Glöm inte att fylla på vatten i systemet efteråt. När du luftat elementen sjunker trycket och det behöver justeras. Kontrollera så att trycket är närmare 1 bar.