Anslut till vatten och avlopp

Inom verksamhetsområde

Bygger du ett nytt hus inom ett verksamhetsområde så ska du ansluta ditt hus till VA-nätet. Läs här hur du går tillväga.

Inom verksamhetsområde

Utanför verksamhetsområde

Bor du utanför verksamhetsområdet men undrar om du kan bli kund, antingen för vatten, avlopp eller både och?

Utanför verksamhetsomåde