Tillgänglighetsredogörelse

Götene Vatten & Värme står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen på den här webbplatsen. Nedan beskrivs hur Götene Vatten & Värme AB uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera eventuella brister så att vi har en chans att åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna att inte alla delar av vår webbplats är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda del av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Götene Vatten & Värmes webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

skicka e-post till: kundservice@gotenevatten.se
eller ring: 0511-38 64 80

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Alla pdf:er är inte tillgängliga. De flesta pdf:er går att använda i skärmläsare, men texten kan vara ostrukturerad. En del av pdf-filerna på webbplatsen, särskilt de äldre, är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. De kommer successivt att bytas ut när de ersätts av nyare dokument.
  • Felmeddelanden i formulären kan i vissa fall inte uppfattas av skärmläsare.
  • Vi använder tabeller på några sidor. Tabellerna kan i vissa fall inte uppfattas av skärmläsare eller kunna tabbas igenom.