Fylla och tömma pool

Om man fyller en pool med vatten under en längre tid kan trycket i vattenledningsnätet minska och ge grannarna problem. Likaså kan tömning av vatten skapa problem om man gör det på fel sätt. Därför följer här några råd om hur du fyller, tömmer och hanterar din pool, spabad eller badtunna på rätt sätt.

Fylla poolen

Följ dessa riktlinjer när du fyller en pool från den kommunala vattenledningen:

 • Kontrollera att det inte råder vattningsförbud, i så fall får du inte fylla poolen.
 • Se till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den många gånger under säsongen.
 • Fyll poolen när den övriga vattenförbrukningen är låg, gärna på natten och/eller när det är dåligt väder.
 • Undvik att fylla poolen samtidigt som dina grannar. Om ni är fler i området som har pool, stäm av när grannarna planerar att fylla sina.
 • Fyll poolen långsamt, max 20 m3/natt.
 • Fyll poolen med kallvatten, inte varmvatten.

Under säsongen

 • Täck över poolen när den inte används. Då minskar avdunstningen och du behöver inte fylla på lika ofta.
 • Använd beprövade metoder för rening, med lägsta möjliga miljöbelastning. Använd aldrig mer kemikalier än du behöver.
 • Du ska veta vilka medel du använder i din pool. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om du överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar. Vid osäkerhet kolla med den kommunala miljömyndigheten eller Kemikalieinspektionen.
 • Silver är inte lämpligt att använda som bakteriedödande ämne eftersom det är giftigt och miljöfarligt. Silver dödar inte heller virus.

Tömma poolen

 • Om ditt badvatten innehåller klor, desinfektionsmedel eller andra kemikalier måste du ta bort dessa innan du kan släppa ut vattnet. Kloret kan du ta bort genom att tillsätta avklorerande kemikalier. Om du har en mindre pool kan det räcka att låta vattnet stå i solen några dagar.
 • Algbekämpningsmedel som tillsatts ska också hunnit förbrukas innan tömning.
 • När du ska tömma din pool ska du helst göra det genom att låta vattnet rinna genom gräsmattan eller annan yta där vattnet kan rinna igenom.
 • Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan. Var uppmärksam så att vattnet inte rinner över till grannen och skapar problem.
 • Om ingen lämplig genomsläpplig yta finns kan vattnet tömmas i dagvattennätet, t ex i en närbelägen gatubrunn. Tömningshastigheten ska begränsas till max 30 liter per sekund. Undvik att tömma poolen till dagvattennätet när det regnar!
 • Det är inte tillåtet att släppa ut vatten från poolen till avloppet! Man får alltså inte leda vattnet från poolen in till fastighetens golvbrunn, WC, badkar eller kök.