Biltvätt

Vi vill påminna om att tvätta bilen i en biltvätt eller tvätthall, aldrig på garageuppfarten eller gatan. Vatten som rinner ner i gatans dagvattenbrunnar renas inte alls utan åker ut i vattendrag, som senare når Vänern.

Orenat tvättvatten innehåller tvättkemikalier, olja och tungmetaller. Detta vill vi så klart inte ha i Vänern, där vi vill kunna fortsätta bada, fiska och hämta vårt dricksvatten. Vårt agerande idag spelar stor roll för hur Vänern och dess invånare ska må i framtiden.
När du tvättar bilen i en tvätthall renas vattnet innan det återförs i naturen. Och välj självklart miljömärkta tvättprodukter så är det inte bara bilen som blir glad!