Driftinformation

Felanmälan

Driftstörningar

Här visas om det finns några pågående driftstörningar.

2024-06-11
Avslutad

Vattenavstängning på Idungatan

VA-arbete Blåsippsvägen, Hällekis

Vad gör vi?

Vi förnyar ledningarna i Hällekisområdet. Under våren och sommaren kommer en VA-sanering av de kommunala VA-ledningarna i Blåsippsvägen att göras. På spillvattenledningarna finns problem med inläckage i rörskarvar och röranslutningar. Vattenledningsnätet består av äldre gjutjärnsledningar och förnyas på grund av ålder.

VA-arbetena samordnas med Service och Tekniks beläggningsplaner för gator och med Kinnekulle energis förnyelsearbeten med elledningar.
Hela gatan kommer att få ny asfaltsbeläggning och fastigheterna kommer att få nya elserviser.

Var?

Blåsippsvägen, Hällekis

När?

Arbetet beräknas pågå från april till och med augusti 2024.

Hur påverkas allmänheten?

Blåsippsvägen kommer vara avstängd för genomfartstrafik under hela arbetet. På vissa sträckor ligger ledningarna i gatan på över 2 meters djup, vilket innebär att genomfartstrafik inte är möjlig under schaktningsarbetet.

Vattnet och avloppet kan användas som vanligt under byggtiden, dock kan kortare vattenavstängningar behöva göras. Inför en eventuell vattenavstängning meddelas berörda fastighetsägare.

Frågor?

Om du har några frågor om det här arbetet, kontakta:


Johan Lundström, VA-ingenjör
0511-38 64 91


Roger Hallenberg, Arbetsledare rörnät
0511-38 69 04

VA-arbete Linnégatan, Götene

Vad gör vi?

Vi utför förnyelsearbeten på de kommunala vatten- och avloppsledningarna på Linnégatan. Vattenledningsnätet består av äldre gjutjärnsledningar som behöver förnyas på grund av ålder. Vattenledningsnätet är också i behov av uppdimensionering för att möta framtida behov. Delar av dagvattenledningsnätet kommer också att förnyas.

VA-arbetena samordnas med Service och Tekniks beläggningsplaner för gator och med Kinnekulle energis förnyelsearbeten med elledningar.
Hela gatan kommer att få ny asfaltsbeläggning och fastigheterna kommer att få nya elserviser.

Var?

Del av Linnégatan, Götene

När?

Arbetet beräknas pågå april - augusti 2024

Hur påverkas allmänheten?

Delar av Linnégatan stängs för genomfartstrafik succesivt under schaktningsarbetet.
Vattnet och avloppet kan användas som vanligt under byggtiden, dock kan kortare vattenavstängningar behöva göras. Inför en eventuell vattenavstängning meddelas berörda fastighetsägare

Frågor?

Om du har några frågor om det här arbetet, kontakta:


Johan Lundström, VA-ingenjör
0511-38 64 91

Roger Hallenberg, Arbetsledare rörnät
0511- 38 69 04