Felanmälan

Kontakta oss om du upptäcker ett fel på det kommunala VA-nätet, exempelvis en läcka.

Vill du anmäla ett fel?

Vardagar kl 9-15
0511 – 38 64 80

Övrig tid (Samhällsskydd Mellersta Skaraborg)
0515- 88 58 80