Utanför verksamhetsområde

Har du ett befintligt hus eller ska bygga ett nytt hus på landet (utanför kommunalt verksamhetsområde) ansvarar du själv för vatten och avlopp. Om du bor nära kommunala VA-ledningar kan du ha möjlighet att ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp. Du ansvarar själv för grävning och dragningen av rör från din fastighet till vårt ledningsnät där vi förmedlar en förbindelsepunkt där du kan ansluta dig.

Bli enskild avtalskund

En avtalskund belägen utanför verksamhetsområdena blir tilldelad en förbindelsepunkt på vatten- och/eller spillvattenledningen. Fastighetsägaren bygger ledningen från förbindelsepunkten in till fastigheten, och äger dessa ledningar på samma sätt som fastigheter inom ett verksamhetsområde gör. En vattenmätarplats iordningställs av fastighetsägaren, och denna ska vara belägen nära förbindelsepunkten. Ofta är en vattenmätarbrunn ett bra alternativ, ifall fastigheten ligger en bit bort från förbindelsepunkten.

Götene Vatten & Värme har rätt att bestämma om en fastighet får bli avtalskund eller inte. Vi kan inte alltid tillgodose önskemål från boende utanför verksamhetsområdena, utan gör en individuell bedömning från fall till fall beroende på exempelvis ledningsnätets kapacitet på platsen.

Bilda samfällighet med gemensamhetsanläggning

Ett vanligt alternativ istället för att bli enskild avtalskund är att bilda en samfällighet tillsammans med sina grannar. Ledningsnätet mellan förbindelsepunkten och fastigheterna ägs då av samfälligheten i en gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggning bildas genom Lantmäteriet. Det är ett krav från oss att en gemensamhetsanläggning ska bildas för att vi ska godkänna en samfällighet/förening som kund. 

Bli medlem i befintlig samfällighet

Det kanske redan finns en samfällighet i ditt område med en gemensamhetsanläggning som är kund hos oss. I så fall kan det vara möjligt att gå med som medlem i samfälligheten och bli delägare i gemensamhetsanläggningen. Om samfälligheten vill detta så är det de som ansöker till oss om att ta in en ny medlem. Vi bedömer då möjligheten för detta utifrån ledningsnätets kapacitet.