Flytt och ägarbyte

Vi får inte besked om ägarbyte eller flytt från exempelvis skatteverket eller fastighetsregistret. Därför är det viktigt att du som är kund meddelar oss vid flytt. Om vi inte får in anmälan kommer fakturan fortsätta att gå till den som är registrerad som kund hos oss. Först när en anmälan kommit in och ägarbytet är genomfört, överlåts abonnemanget på ny ägare.

När du har sålt en fastighet eller flyttat in i en fastighet med kommunalt VA behöver vi veta följande:

 • Fastighetsbeteckning
 • Adress
 • Namn på utflyttande fastighetsägare
 • Utflyttande ägares kundnummer
 • Namn på ny fastighetsägare
 • Ny ägares bostadsadress, om annan än fastighetens adress
 • Ny ägares personnummer
 • Ny ägares telefonnummer
 • Ny ägares e-postadress
 • Datum för överlämning
 • Gäller flyttanmälan bara VA, eller både VA och fjärrvärme?
 • Om fastigheten inte har en fjärravläst vattenmätare: Mätarställning vid överlåtelse.

Du kan skicka in anmäla om ägarbyte tidigast på överlåtelsedagen, eftersom vi behöver veta vattemätarställningen vid överlåtelsen.

Anmälan kan skickas in gemensamt av de båda parterna, eller av var och en för sig.

Det är fastighetsägaren som är kund hos oss. Ska du hyra eller hyra ut en fastighet gör du ingen flyttanmälan.