Tidplan vattenmätarbyte

Götene Vatten & Värme kommer att under ca 3 års tid byta ut våra närmare 3 500 st dricksvattenmätare till fjärravlästa digitala mätare.

Vattenmätarna byts under flera år, ett område i taget.

Du kommer bli meddelad att det din tur att få besök 3-4 veckor innan besöket, med en lapp i din brevlåda. Om denna tid inte passar är det viktigt att du meddelar oss det. Du får då en ny tid. Om ingen är hemma vid besöket debiteras du för förgävesbesök enligt gällande taxa.

Innan vattenmätarbytet är det viktigt att du har kontrollerat din vattenmätarplats. Läs mer på Vattenmätare/Inför vattenmätarbytet.

Tabellen nedan visar en preliminär plan på i vilken turordning områdena planeras att åtgärdas. Observera att denna plan kan komma att ändras.

Områdesordning Ort Del Planerad period / status
1 Götene Del av Sil Klar
2 Österäng Österäng Klar
3 Årnäs Årnäs Klar
4 Götene Ö och V Prästgårdsängen Klar
5 Götene Nordost om Stjälkaskogen Klar
6 Götene Södra Järnvägsgatan Klar
7 Götene Nordöstra delen 2024 Höst
8 Hällekis Hällekis 2025
9 Gössäter Gössäter, Forshem 2025
10 Källby Källby 2025
11 Brännebrona Brännebrona 2025
12 Lundsbrunn Lundsbrunn 2025