Förebygg översvämning

Hus med källare innebär alltid en viss risk för översvämning, särskilt vid kraftiga regn.

I skriften Översvämning i källare kan du läsa om olika typer av översvämningar och vad du kan göra för att förebygga översvämning.

Relaterade dokument