Vattenmätare

När byter vi vattenmätare hos dig?

Nästa område att få nya vattenmätare är nordöstra delen av Götene. Dit kommer vi under hösten 2024.

Tidplan vattenmätarbyte

Innan vattenmätarbyte

Innan vårt besök bör du kontrollera mätarplatsen och åtgärda eventuella brister.

Inför vattenmätarbytet

Så fungerar de nya vattenmätarna

De nya vattenmätarna är digitala och fjärravlästa. Läs om fördelarna med dem här.

Om de nya vattenmätarna

Rapportera mätarställning

Har du den äldre typen av mätare behöver du själv rapportera din mätarställning.

Rapportera mätarställning

Om våra vattenmätare

Hos de flesta av våra kunder sitter en vattenmätare. Denna mätare räknar hur mycket vatten som flödar igenom den, så att vi kan ta betalt för den mängd vatten som används. Just nu genomför vi en förändring då vi går från manuellt avlästa vattenmätare till fjärravlästa. Du som har en av våra äldre mätare läser av vattenmätaren med jämna mellanrum och rapporterar mätarställningen till oss. Du som fått en av våra nya mätare behöver inte göra detta.