Personuppgifter

Götene Vatten & Värme AB värnar om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlas?

Bolaget sparar och behandlar uppgifter om dig, så som exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, användaruppgifter för ”Mina sidor”, anläggnings-ID, mätarnummer samt bankuppgifter. Dessa uppgifter lämnar du när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, telefon, gör en felanmälan, gör in- eller utflyttningsanmälan, ansöker om arbete hos oss eller i övrigt använder dig av våra tjänster. Bolaget kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan till exempel komma från installatörer, folkbokföringsregistret, Skatteverket, Lantmäteriet samt allmänt tillgängliga källor.

Vad används personuppgifterna till?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Götene Vatten & Värme AB, för bland annat följande ändamål:

 • fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
 • hantera och administrera frågor till vår kundtjänst.
 • hantera och administrera felanmälningar.
 • hantera och administrera byte eller underhåll av mätare.
 • hantera, administrera och fakturera abonnemang.
 • hantera och administrera installation och underhåll av anläggningar.
 • för att kunna mäta din förbrukning av fjärrvärme och vatten.
 • för att kunna informera dig om generell företagsinformation eller specifik information om våra tjänster.
 • för att kontakta dig.
 • få tillgång till ”Mina sidor”.
 • för att skicka nyhetsbrev.
 • för kundundersökningar, statistik och analysändamål.
 • administrera autogiroansökningar.
 • använda som underlag vid fakturering och bokföring.
 • hantera och administrera arbetsansökningar.

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter kan vara genom avtal eller rättsliga förpliktelser.

Bolaget sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall. Personuppgifter som tillhör en kund gallras således som utgångspunkt när avtalsförhållandet upphört under förutsättning att personuppgiften inte därefter behöver sparas enligt lag, exempelvis bokföringslagen och arkivlagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig används av bolaget samt de personuppgiftsbiträden som vi anlitar för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.