Dricksvatten

Dagligen produceras cirka fem miljoner liter dricksvatten till hushållen och industrierna i kommunen.

Dricksvatten

Spillvatten

Spillvatten är avloppet från din fastighet, till exempel från ditt kök och badrum.

Spillvatten

Dagvatten

Läs om dagvattenhantering

Dagvatten

Ledningsnätet

Ledningsnätet binder ihop fastigheterna med vattenverk och reningsverk.

Ledningsnätet

Verksamhetsområden

Vad menas med verksamhetsområde, och är du osäker på om du bor i ett sådant?

Verksamhetsområdena bestämmer vilka rättigheter och skyldigheter fastighetsägare har när det gäller våra VA-tjänster.

Verksamhetsområden