Ledningsnätet

Götene Vatten & Värme har ledningar runt om i kommunen. De bildar ett stort rutnät i lager av dricksvattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar, som binder ihop fastigheterna inom våra verksamhetsområden med vattenverk och reningsverk.

Varje fastighet är tilldelad en förbindelsepunkt för de tjänster fastigheten har. Denna förbindelsepunkt ligger oftast strax utanför fastighetsgränsen. Från förbindelsepunkten in till huset äger du som fastighetsägare dina egna ledningar. Det betyder att om något skulle hända, till exempel att det blir en vattenläcka eller ett stopp i avloppet, så är det vårt ansvar att laga om det sker utanför din förbindelsepunkt, och ditt ansvar om det sker på fastighetens VA-ledningar.

Vi byter ledningar när det behövs, och vi jobbar även med flera olika projekt varje år där vi förnyar och säkerställer att våra VA-tjänster fungerar och når ut till våra kunder runt om i Götene kommun. Ibland uppstår läckor som gör att vi akut behöver göra en lagning.

Under Driftinformation kan du läsa om våra pågående arbeten.

Ledningskollen

Behöver du veta var våra ledningar går och var din förbindelsepunkt finns, så kan du använda dig av Ledningskollen.se. Det är en gratis webtjänst som skickar en förfrågan till oss när du gör en begäran om ledningsanvisning. Vi hör sedan av oss till dig så fort vi kan.

Vi har ingen information om VA-ledningar inom fastigheter eftersom dessa ledningar inte ägs av oss utan av fastighetsägaren. Vi kartlägger enbart ledningar som vi på Götene Vatten & Värme äger, och kan enbart svara på frågor angående dessa.

Relaterade dokument