Priser och villkor

Fjärrvärmetaxan består av tre delar; Energiavgift, effektavgift och fast abonnemangsavgift.

Priser för fjärrvärme 2024

Fast avgift

Den fasta årsavgiften betalas med lika delar varje månad.

2024 är den fasta avgiften 2 800 kronor (inklusive moms).

Energiavgift

Energiavgiften är en rörlig avgift som avser den energi du använder. Kostnaden specificeras öre/kWh på fakturan.

2024 är energiavgiften 80 öre/kWh (inklusive moms).

Effektavgift

Effektavgiften grundar sig på fastighetens abonnerade effekt (maximala behov av värme). Storleken på den abonnerade effekten justeras varje år och baseras på de senaste två årens energiförbrukning. Kostnaden specificeras kr/kW på fakturan.

2024 är effektavgiften 362 kr/kW (inklusive moms).

Lagar och förordningar

Läs fjärrvärmelagen och fjärrvärmeförordningen här:

Fjärrvärmelagen (Sverige riksdag)

Fjärrvärmeförordningen (Sveriges riksdag)

 

Allmänna avtalsvillkor

De aktuella allmänna avtalsvillkoren fastställdes 9 mars 2023 av Värmemarknadskommittén, ett samarbetsorgan mellan Energiföretagen Sverige och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen samt Sveriges Allmännytta.