Spillvatten

Spillvatten är avloppsvatten som renas i reningsverk. Efter användning leds avloppsvattnet via ledningar och pumpstationer till reningsanläggningar i Götene, Källby, Hällekis, Årnäs, Österäng och Brännebrona. Vid dessa renas varje dag cirka 6,6 miljoner liter vatten.

 

Det vi spolar ner i avloppet rinner via ledningar till ett avloppsreningsverk, där det renas i flera steg.

I verken renas vattnet från bakterier, fosfor, kväve och partiklar. Däremot kan vi i dagsläget inte rena vattnet från läkemedelsrester, mikroplaster och kemikalier. Det är därför viktigt att var och en tar ansvar och bara spolar ner sådant som kan tas om hand på reningsverket.

När vattnet är renat släpps det ut i naturen i ett vattendrag eller en sjö.

Tänk på vad du släpper i avloppet

Fulspola inte!

Det är bara toalettpapper och sådant som har gått igenom din kropp (kiss, bajs, kräks, blod) som får spolas ner i toaletten. Toalettpapper är gjort för att spolas ner, det löser upp sig i ledningen. Det gör inte annat papper så som våtservetter, pappersservetter, hushållspapper och näsdukar. Dessa typer av papper får alltså inte spolas ner i toaletten!

Andra vanliga fulspolningar är snus, tops, bomull, hår, kondomer, bindor och tamponger.  Se till att ha en papperskorg på varje toalett, så att ingen lockas att fulspola!

Diskhon

Diskhon i köket är en annan väg för spillvatten ut till reningsverket. Här hälls vatten, diskmedel och ofarliga vätskor. Matrester och fett ska inte spolas ut i diskhon! Ägg, fett, mjöl och kaffesump är exempel på sådant som kan orsaka stora stopp i ledningarna.