Innan vattenmätarbytet

För att vi ska kunna byta vattenmätare bör några saker kontrolleras och vid behov åtgärdas av dig innan vi kommer. Endast vattenmätaren tillhör Götene Vatten & Värme, resten av installationen tillhör fastighetsägaren och det är denne som ansvarar för dess skick och placering.

Kontrollera följande:

 • Vattenmätare, konsol och ventiler måste vara lättåtkomliga. Inbyggda eller blockerade mätare ska göras åtkomliga för vår personal innan vi kommer på besök.
 • Installationen måste vara stabil. Detta uppnås lättast med en vattenmätarkonsol. Konsolen skall vara anpassad för en bygglängd på 190 mm för de minsta mätarna men konsoler med justerad längd mellan 190-220 mm är ok.
  Vattenmätare med vattenmätarkonsol
  • Om rören sitter fast förankrade i väggen på ett sådant sätt att vattenmätaren sitter helt stabilt, samt att rören möts helt i våg så att vattenmätaren kan monteras utan anspänning, så är detta också ok. Då behövs ingen konsol. Kontakta oss om du är osäker!
  • Ventilerna får inte vara av typen LK580LK581 eller LK582. Har du någon av dessa ventiler måste de bytas innan besöket då de riskerar att orsaka läckage på grund av ett fabrikationsfel på ventilen.

   Felaktig ventil, LK580
  • Ventiler och ledningar före och efter mätaren måste vara i bra skick. Kontrollera att ventilerna går att manövrera och att de håller helt tätt vid stängning.

Kontakta en VVS-firma om du behöver åtgärda din installation. Om du är osäker på om din installation är ok kan du också maila ett foto till kundservice@gotenevatten.se så hjälper vi dig.

Om det vid besöket visar sig att installationen är så utformad eller i sådant skick att utbyte ej är lämpligt tas en avgift för förgävesbesök ut enligt gällande taxa. Fastighetsägaren åläggs också att åtgärda bristerna.