x
tre män och grävskopa gräver i marken

Driftinformation

Vattenavstängning Idungatan och Friggagatan onsdag 22 maj kl 08.00-ca kl 16.00

Berörda fastighetsägare har fått information i brevlådan.

På grund av arbete på dricksvattenledningsnätet i ett område kring Idungatan och Friggagatan, kommer vi att behöva stänga av vattnet till några av fastigheterna.

Avstängningen kommer ske:
Onsdagen den 22/5,  klockan _08,00-ca 16,00

Vattnet släpps på igen så fort arbetet är utfört.

Nedan info har de boende fått i brevlådan.

Innan vattenavstängningen kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se även till att alla vattenkranar är stängda.
När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Om ni upplever att dricksvattnet är missfärgat, spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart. Dricksvattnet kan även efter avstängningen se ”mjölkigt” ut, detta är små luftbubblor som försvinner allt eftersom vattnet omsätts i ledningarna.

VA-arbete Blåsippsvägen, Hällekis

Vad gör vi?

Vi byter vattenledningar längs hela Blåsippsvägen. Vägen kommer vara avstängd för genomfartstrafik. Boende på Blåsippsvägen kan köra till sina hus.

När?

Arbetet beräknas pågå april – augusti 2024.

VA-arbete Linnégatan, Götene

Vad gör vi?

Vi byter vattenledningar på Linnégatan mellan Norra Skaravägen och Södra Skaraborgsgatan. Vägen kommer vara avstängd för genomfartstrafik. Boende på denna del av Linnégatan kan köra till sina hus.

När?

Arbetet beräknas pågå april – augusti 2024.

Felanmälan

Vill du anmäla ett fel?

Vardagar 9-15
0511 – 38 64 80

Övrig tid (Samhällsskydd Mellersta Skaraborg)
0515- 88 58 80

 

 

 

 

grupp med manniskor sitter vid bord och pekar pa kartor

Kontakta Götene Vatten & värme

Frågor och funderingar? Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer
Tre män arbetar på gata

Fjärrvärme Götene Och Hällekis

Så här producerar vi din fjärrvärme i Götene och Hällekis

Läs mer
man pekar mot tv med statistik och en grupp med människor tittar på

Det här är Götene Vatten & Värme

Här finner du mer information om vårt företag.

Läs mer