x
man står framför centrumhuset och visar ipad för kunder

Priser och villkor

Den nya VA-taxan antogs i kommunfullmäktige den 19 juni 2023 och gäller från 1 juli 2023. Första fakturan på vatten med nya taxan kommer således i början på oktober. Den nya VA-taxan följer en rekommendation från Svenskt Vatten P120 och består av fyra delar: en grundavgift, en kubikmeteravgift på den mängd du förbrukar, en bostadsenhetsavgift (eller tomtyteavgift för annan fastighet) samt dagvattenavgift.

Nedan följer en enkel tabell av VA-taxan. För komplett information, se pdf:

Ny VA-Taxa för Götene Kommun från 2023-07-01

För bebyggd fastighet räknas brukningsavgiften ut enligt följande. Avgifterna nedan visas utan moms (utom sista kolumnen). Avgifterna är per fastighet och år.

Vatten (kr)Spillvatten (kr)Dag.
fastighet (kr)
Dag.
gata (kr)
Summa utan moms (kr)Summa med moms (kr)
a)Grundavgift, per år700 700 14001750
b)Kubikmeteravgift, per m3 levererat vatten8,10 9,90 1822,50
c)Bostadsenhetsavgift, per bostadsenhet och år för bostadsfastighet430 620 10501312,50
d)Tomtyteavgift per påbörjat 1000-tal m2 tomtyta och år för annan fastighet430 620 10501312,50
e)Dagvattenavgift, per m2 tomtyta och år0,30 0,30 0,600,75

Exempel

Exemplet visar en uträkning för en villa med 1000 m2 tomt och en förbrukning på 150 m3 vatten.

Uträkning Summa (inkl moms)
a)Grundavgift1 x 17501750 kr
b)Kubikmeteravgift150 x 22,503375 kr
c)Bostadsenhetsavgift1 x 1312,50 1312,50 kr
d)Tomtyteavgift (endast annan fastighet)0 x 1312,500 kr
e)Dagvattenavgift1000 x 0,75750 kr
Summa7187,50 kr

Kommentar om den nya VA-taxan

Eftersom den nya taxan bygger på andra parametrar än tidigare kan vi inte säga generellt hur du som kund påverkas. För en del kommer det att bli dyrare, för en del blir det nästan ingen skillnad mot förut, och för en del blir det till och med billigare. På det stora hela innebär taxa-ändringen dock en höjning, och det beror på att vi har högre kostnader nu än tidigare. Dessutom har intäkterna från tidigare taxa på sista tiden inte räckt för att täcka de faktiska kostnaderna för vatten och avlopp, så det måste vi åtgärda. Ledningarna i vatten- och avloppsnätet är gamla och behöver kontinuerligt underhållas, och detta är inte görbart i längden om vi skulle hålla fast vid en för låg taxa.

VA-taxan sätts enligt en självkostnadsprincip. Vi strävar efter nollresultat, vi ska inte gå med vinst. Men vi måste också se till att vi inte går med förlust, avgifterna vi tar ut ska kunna bära kostnaderna.

Med den nya taxan är en större del av avgiften fast och en mindre del rörlig. Det beror på att det är så våra kostnader ser ut, rörnätet och våra anläggningar har en stor del fasta utgifter oberoende av förbrukning. Men självklart finns vattenförbrukning kvar som en parameter, och det går fortfarande att spara pengar genom att minska sin vattenförbrukning.

Vår verklighet ändras i takt med tiden. Vi ser klimatförändringar som innebär att extrema väder med skyfall blir allt vanligare, vilket höjer kraven på omhändertagande av dagvatten. Hushållen har alltmer kemikalier i sin vardag, vilket ger upphov till nya regler på rening av avloppsvattnet, osv. Precis som alla andra drabbas vi även av ökade kostnader i samhället (el, drivmedel etc.). Speciellt påverkade är vi av att kemikalierna vi behöver för att rena spillvatten har skenat i pris de senaste åren p g a kriget i Ukraina.

En höjning av VA-taxan är inget vi gör lättvindigt för att vi kan, det är något vi gör motvilligt för att vi måste. Vi måste tänka på hela VA-kollektivet, nu och i framtiden. Vi kan inte ta enkla pluspoäng och hålla kvar vid alltför låga avgifter, för att sedan inte ha ekonomi att förvalta och klara framtidens utmaningar.

Fullständiga taxevillkor

VA-taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Götene kommun

För alla fastigheter som är anslutna till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning gäller Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), kallad vattentjänstlagen, och Allmänna bestämmelser för brukande av Götene kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA.

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna vattentjänster (2 006:412) och ABVA – Allmänna bestämmelser för brukande av Götene kommuns allmänna VA-anläggning.

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område, verksamhetsområde. Uppgift om verksamhetsområden finns hos Götene Vatten & Värme AB.

Två män pratar vid skivbord

Ska du flytta?

Här registrerar du enkelt både in- och utflytt.

Läs mer
två män i arbetskläder kliver ur bil vid kontor

Frågor och svar

Här hittar du svar på många av dina frågor

Läs mer
tre män och grävskopa gräver i marken

Vill du ansluta din fastighet?

Allt du behöver veta för att bli kund hos oss.

Läs mer