x
man står framför centrumhuset och visar ipad för kunder

Priser och villkor

Taxan för Vatten och Avlopp består av två delar, en fast årsavgift och en rörlig förbrukningsavgift.

Pris 2022

Fast avgift kr/år


En fast avgift per vattenmätare och år beroende av vattenmätarens genomloppsdiameter.

Mätarstorlek
Vatten och spillvatten
(kr/år)
Endast vatten
(kr/år)
Endast spillvatten
(kr/år)
Q n 2,5 (20 mm) 2 332,50923,501 400
Q n 6 (25 mm)8 581,253 432,505 148,75
Q n 10 (40 mm)22 321,258 928,7513 392,50

Rörlig avgift, kr/m³


En rörlig avgift baserat på den mängd färskvatten du köper och släpper tillbaka till avloppsnätet (spillvatten).

Vatten och spillvatten
(kr/m3)
Endast vatten
(kr/m3)
Endast spillvatten
(kr/m3)
Förbrukningsavgift25,599,5016,09

* Samtliga priser är inklusive moms

Fullständiga taxevillkor

VA-taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Götene kommun

Prisexempel på årskostnad för ett normalhushåll, baserat på en förbrukning på 150 m³.

Vatten och spillvatten
Fast avgift, kr/år 2 221 kr
Rörlig avgift, kr/m 3 657 kr
Total årskostnad: 5 878 kr

* Samtliga priser är inklusive moms

För alla fastigheter som är anslutna till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning gäller Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), kallad vattentjänstlagen, och Allmänna bestämmelser för brukande av Götene kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA.

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna vattentjänster (2 006:412) och ABVA – Allmänna bestämmelser för brukande av Götene kommuns allmänna VA-anläggning.

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område, verksamhetsområde. Uppgift om verksamhetsområden finns hos Götene Vatten & Värme AB.

Två män pratar vid skivbord

Ska du flytta?

Här registrerar du enkelt både in- och utflytt.

Läs mer
två män i arbetskläder kliver ur bil vid kontor

Frågor och svar

Här hittar du svar på många av dina frågor

Läs mer
tre män och grävskopa gräver i marken

Vill du ansluta din fastighet?

Allt du behöver veta för att bli kund hos oss.

Läs mer