Verksamhetsområde Gössäter

I Gössäter finns verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.