Verksamhetsområde Hällekis

I Hällekis finns verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.