Verksamhetsområde Källby och Svanvik

I Källby finns verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. I Svanvik finns verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Verksamhetsområde vatten och spillvatten i Källby och Svanvik

Verksamhetsområde dagvatten i Källby